script src="../js/slide.js">
高翔课题组
English 手机版
当前位置: 中文主页科研成果
科研成果

The GRA15 protein from Toxoplasma gondii enhances host defense responses by activating the interferon stimulator STING

08-2019.8.2-The GRA15 protein ....-J Biol Chem-首页.jpg

Peiyan Wang, Siji Li, Yingchi Zhao , Baohuan Zhang, Yunfei Li, Shengde Liu, Hongqiang Du, Lili Cao, Meiling Ou, Xiaohong Ye, Peng Li, Xiang Gao, Penghua Wang, Chunxia Jing, Feng Shao, Guang Yang, and Fuping You (2019) The GRA15 protein from Toxoplasma gondii enhances host defense responses by activating the interferon stimulator STING. J. Biol. Chem. 294:(45) 16494-16508