script src="../js/slide.js">
高翔课题组
English 手机版
当前位置: 中文主页科研成果
科研成果

The Nuclear Matrix Protein SAFA Surveils Viral RNA and Facilitates Immunity by Activating Antiviral Enhancers and Super-enhancers

09-2019.9.11-The Nuclear Matrix Protein ....-2019-Cell Host Microbe-首页.png

Lili Cao, Shengde Liu, Yunfei Li, Guang Yang, Yujie Luo, Siji Li, Hongqiang Du, Yingchi Zhao, Dandan Wang, Jingxuan Chen, Zeming Zhang, Mo Li, Songying Ouyang, Xiang Gao, Yujie Sun, Zekun Wang, Long Yang, Rongtuan Lin, Penghua Wang*, and Fuping You* (2019) The Nuclear Matrix Protein SAFA Surveils Viral RNA and Facilitates Immunity by Activating Antiviral Enhancers and Super-enhancers. Cell Host Microbe 26, 369–384